Inici Mapa Web Contacte
Atenció al client / Consulta al farmacèutic: 977127084 / 639894827

Categories

CONDICIONS D'ÚS I DE CONTRACTACIÓ

La utilització d'aquesta pàgina web està subjecta a les següents condicions d'ús que li preguem llegeixi atentament.

El fet d'accedir, a la pàgina web www.farmaciareus.com i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en representació actua, sense cap reserva, aquestes condicions.

1 - Condicions d'ús

Aquesta pàgina web conté materials preparats per Farmàcia Piqué, amb fins únicament informatius. La Farmàcia no assumeix cap responsabilitat sobre els usos terapèutics dels productes continguts en aquesta web. Per a qualsevol dubte relacionats amb possibles tractaments recomanem dirigir al seu metge o especialista.

Farmàcia Pique CB es reserva el dret de corregir qualsevol error o omissió contingut a la pàgina web. Així mateix, Farmàcia Piqué CB, es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions de materials, productes, programes, serveis o preus que consideri oportunes i suprimir i afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en què aquests són presentats o on estan localitzats.

Els enllaços o "links" que conté aquesta pàgina poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Farmàcia Piqué, no exerceix cap tipus de control. Farmàcia Piqué, no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs o pàgines web i l'accés a les mateixes des d'aquesta pàgina tampoc implica que Farmàcia Piqué, es responsabilitzi, recomani o aprovi els seus continguts o que estigui afiliada o associada amb ells o autoritzada legalment per ells, per utilitzar qualsevol marca, nom comercial, logotip, o símbol de copyright mostrat en aquestes pàgines, o que aquestes pàgines vinculades estiguin autoritzades per utilitzar qualsevol marca, nom comercial, logotip o símbol de copyright de Farmàcia Piqué, o de alguna de les seves afiliades.

2 - Limitació de la responsabilitat

Tota la informació i materials continguts en aquesta pàgina web es faciliten "tal qual" ("as is"), sense cap forma de garantia, en relació a la seva exactitud o fiabilitat.

Farmàcia Piqué, no respon pels possibles danys directes o indirectes ni per altra pèrdua que es puguin ocasionar per l'ús, o la incapacitat de poder utilitzar el contingut, productes, material o funcions d'aquesta pàgina web o de qualsevol altra pàgina web vinculada amb ella .

Farmàcia Piqué, no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta pàgina web. En conseqüència, Farmàcia Piqué, no respon per danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa terceres persones o entitats.

Farmàcia Piqué, no garanteix que el material contingut en aquesta pàgina web sigui apropiat o disponible per al seu ús, ni es responsabilitza per l'accés a la mateixa des de països i llocs on el seu contingut pugui ser considerat il · legal o estigui prohibit.

3 - Drets de Propietat Intel · lectual

El contingut d'aquesta pàgina web i les seves pàgines estan protegits per drets d'autor i / o altres drets de propietat intel · lectual i industrial.

Queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol forma d'explotació, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web, text i / o imatges, si no és que hi hagi consentiment previ per escrit. Sempre s'ha de fer referència explícita a la titularitat de Farmàcia Piqué CB, dels indicats drets de propietat intel · lectual.

Queda així mateix prohibit manipular tècnicament, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre per qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador (software) necessaris per al funcionament, accés i / o utilització d'aquesta pàgina web i dels serveis que s'hi continguts, ja siguin obra protegida de Farmàcia Piqué, o dels seus proveïdors.

Així mateix, el nom Farmàcia Piqué i el logo són propietat de Farmàcia Piqué. Queda prohibida la seva utilització sense el previ consentiment.

4 - Productes

Tots els productes esmentats en aquesta pàgina web estan subjectes a la disponibilitat existent en cada moment ia la discreció de Farmàcia Piqué. La informació que Farmàcia Piqué, publica en aquesta pàgina web, pot contenir referències a productes o serveis de farmàcia Piqué, o dels seus proveïdors comercials que no estan disponibles al país des del qual l'usuari accedeix a la pàgina web. Aquestes referències no impliquen que Farmàcia Piqué, o els seus proveïdors estiguin intentant anunciar aquests serveis al país en qüestió.

Si en algun moment té problemes per accedir a alguna part del nostre web, pot haver-se del model o versió del seu navegador o la configuració de les opcions d'aquest. Si necessita que l'ajudem a trobar la solució o si té algun dubte respecte al funcionament del nostre sistema de compra, truqueu-nos al 977 12 70 84. Estarem encantats d'atendre'l.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA DE FARMÀCIA PIQUÉ CB

L'usuari està obligat a informar-se sobre les condicions generals de compra que posem a la seva disposició, quedant aquesta empresa exonerada de la responsabilitat per desconeixement de l'usuari de les mateixes.

La venda de productes del Venedor es regula per les presents Condicions Generals de Venda.

Aquestes Condicions Generals de Venda es consideren acceptades sense reserves pel comprador, llevat derogació escrita del Venedor. Així mateix, les presents Condicions Generals de Venda s'aplicaran prioritària sobre les condicions generals de comprador.

En el cas de que aquestes condicions generals de venda estan en contradicció o diferissin d'altres condicions generals aplicables, les primeres són aplicables ja que constitueixen acord especial entre el Comprador i el Venedor.

1 - Elecció del producte

El comprador és l'únic responsable de l'elecció del producte objecte de la compravenda, així com l'ús o funció que el mateix es destina. Per tant, i d'acord amb el que figura en els seus catàlegs, tarifes i / o informacions generals sobre el producte, Farmàcia Pique no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l'adequat per les aplicacions preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest de fer la seva compra dels productes.

Menors d'edat:

Perquè un menor faci ús dels nostres serveis és necessari el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. L'accés dels menors a qualsevol servei és responsabilitat dels seus pares, tutors o representants legals.  

2 - Transferència de riscos

Llevat que els termes de la factura indiquin una altra cosa, el risc es transfereix al comprador en el moment de l'arribada de les mercaderies a la destinació indicada per ell per al lliurament o en el moment en què aquestes siguin posades a disposició d'aquell en les instal · lacions del Venedor per a la seva recollida per part o per compte del comprador. El risc es transfereix encara que el comprador decideix retardar la seva recollida.

Les possibles reclamacions en contra del transportista, en el cas que es constatin a l'arribada de les mercaderies, bé per diferències en la quantitat, bé per tares degudes al transport hauran de: - fer de forma immediata en els documents de lliurament mateixos que estiguin en possessió del transportista; - ser confirmades a l'empresa de missatgeria per carta certificada amb justificant de recepció en els tres dies laborals següents a la data de lliurament. Encara no tenint cap responsabilitat en això, també s'ha de posar en contacte amb www.farmaci-reus.com per vetllar pels seus interessos.

Un cop Farmàcia Piqué Reus hagi lliurat el paquet a l'empresa de missatgeria, aquesta no es fa responsable de les possibles incidències que puguin sorgir durant el procés de tramesa amb l'empresa de missatgeria, duanes, ...

Farmàcia Pique Reus s'ofereix a facilitar les dades de l'empresa de missatgeria per ajudar a resoldre qualsevol incidència.

3 - Terminis de lliurament

Els terminis d'expedició i lliurament es comptaran des de l'acceptació de la comanda i són merament indicatius. El comprador no tindrà dret a cap indemnització per eventuals retards en el lliurament.

En el cas que la recollida de la mercaderia incumbeixi al comprador, i aquest no la reculli després de la seva posada a disposició, el Venedor tindrà dret a emmagatzemar la mercaderia o, després d'interpel · lar al comprador, procedir al seu lliurament o venda compensatòria per compte i risc d'aquest. En el cas de lliuraments successives, si el comprador persisteix en no recollir les mercaderies, el Venedor podrà resoldre el contracte anul · lant en conseqüència aquella part de la comanda pendent de servir.

Les causes internes del Venedor que suposin una aturada, una suspensió o una reducció passatgera de la producció, donen dret a pròrrogues pel temps equivalent a la durada, però no podran ser invocades per les parts com a causa d'anul · lació de les comandes, excepte cas de força major.

Els enviaments es realitzaran a través d'un transportista, amb un termini de lliurament indicatiu de 48 hores de dies hàbils, un cop confirmada l'entrega de la comanda a través de correu electrònic o telèfon. Qualsevol comanda serà immediatament processat els dies laborables de dilluns a divendres i preparat, de manera que qualsevol ampliació de la mateixa podrà ser considerat com una nova comanda.

Els lliuraments es realitzaran en el domicili indicat pel client en un termini indicatiu d'un a dos dies laborables excepte en cas d'eventuals trencaments d'estoc, o possibles incidències amb el transport.

 • Generalment les comandes es lliuren abans de les 19h, previ avís per correu electrònic o telefònic.
 • Si necessita un lliurament en menys de 24 hores indiqui'ns-ho, li informarem si és possible.
 • No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges o festius.

4 - Força Major

En supòsits de força major que obstaculitzin la fabricació o lliurament de les mercaderies, el Venedor tindrà dret de retardar, i en cas que les causes persisteixin durant més d'un mes, a anul · lar les comandes, sense obligació d'indemnització en cap cas. Seran considerats casos de força major, entre altres, esgotament del producte, vagues, manca de transport, accidents a les fàbriques, incendis i, en general, tota causa independent de la voluntat del Venedor.

5 - Reclamacions:

Només les reclamacions rebudes per email (correu electrònic) seran admeses. El termini per reclamar és de set dies des de l'arribada de la mercaderia a la destinació indicada pel comprador.

6 - Devolucions

Per realitzar la devolució, el producte haurà d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original. Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import, si és possible d'acord amb la modalitat de pagament realitzada pel client.

En qualsevol cas, s'admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent farmàcia Piqué qui es farà càrrec de les despeses d'enviament sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini de set (7) dies comptats des de la data de recepció l'enviament.  

En els casos de devolució que els motius no siguin els subscrits pel paràgraf anterior, les despeses d'enviament aniran a càrrec del comprador i no seran reemborsats.

Per realitzar la seva devolució, enviï'ns un correu electrònic, a través de la següent adreça info@farmacia-reus.com o bé trucant al 977 12 70 84.

Els articles adquirits per internet (www.farmacia-reus.com) també poden ser retornats a la nostra farmàcia a Plaça Mercadal núm 8 Reus fent una crida preguntant Quim per verificar la seva devolució.

Estan exclosos del sistema de devolució a la farmàcia els de venda exclusiva a internet,

7 - Preu i Pagament

Excepte acord escrit de les parts en un altre sentit, les mercaderies són facturades al preu de la tarifa del dia del lliurament i poden ser modificats a qualsevol moment sense preavís, els preus que consten en tarifa, porten inclòs l'IVA corresponent, i estan limitats a les quantitats disponibles en magatzem en el moment de la recepció de la comanda.

El pagament de les mercaderies serà anticipat o bé al comptat contra el seu lliurament, el lloc de pagament serà el domicili del Venedor.

Els ports de les operacions de venda que es formalitzen es regiran pel que disposa la secció "com Comprar" d'aquesta web.

Termini de pagament

Els preus de les tarifes estan previstos per a pagaments al comptat.

Com a norma general tots els pagaments s'han de fer en euros, independentment del sistema de pagament i país procedent de la compra.

El pagament principalment es realitzarà mitjançant: targeta de crèdit o dèbit, contrareemborsament i transferència.

El frau amb targeta de crèdit és un delicte, aquesta empresa establirà accions judicials contra el qual realitzi una transacció fraudulenta en la nostra botiga on-line.

En el cas de comandes que seran recollits a la pròpia farmàcia, aquests podran ser pagats en efectiu o en targeta de crèdit o dèbit.

8 - Jurisdicció competent

Les parts acorden mútuament que tot el litigi, independent de la seva naturalesa, relatiu a la present venda, el seu compliment, execució i interpretació serà de la competència exclusiva dels tribunals del lloc del domicili social del Venedor, és a dir: Reus, Tarragona.

GARANTIA DE CONSUM

Farmàcia Pique CB pretén oferir productes de qualitat, avalats per firmes comercials de primer nivell. Els nostres clients tenen la garantia que tots els nostres productes són ORIGINALS, ja que s'adquireixen directament als laboratoris que els comercialitzen oa través dels majoristes o cooperatives que serveixen a la Xarxa de Farmàcies del Sistema Nacional de Salut, o habitualment a les empreses corresponents .

La recepció dels productes enviats pels nostres proveïdors i la manipulació d'aquests per preparar els enviaments es fa seguint un estricte procediment de qualitat, però, podria passar que algun producte estigués defectuós, en aquest cas, farmàcia Piqué, Reus, substituiria aquest producte sense cap cost per al client. Per això haurà de comunicar en un termini no superior a 7 dies des de la data de recepció del mateix a l'adreça de correu info@farmacia-reus.com indicant les següents dades:

 • Nom del client:
 • Nombre i data de comanda:
 • Nom del producte:
 • Motiu de la devolució:  

  En cas de tractar d'un error del client, les despeses de transport (recollida i lliurament) correran per part del client.

  Tots els nostres productes tenen una garantia oferta pel fabricant impresa en l'envàs.FARMÀCIA REUS ® 2012-2019 FARMÀCIA PIQUÉ - TOTS ELS DRETS RESERVATS - DISENO WEB DYGICOM